スタッフ紹介

DAIICHIのステージで活躍するキャストを紹介します

 • MITSURU OZAWA
 • KENICHI OKUMURA
 • YOJI TAKEBATA
 • JUN YASUZAWA
 • KEIICHI SHIRAKAMI

 • SEIJI YOSHINO
 • KENJI NAGATA
 • TAKASHI KIMURA
 • YOSHIE YOSHITOMI
 • MIWA KEIMOTO
 • AKANE KAMISHIMA
 • MOMO ICHIKAWA
 • MARI SONODA
 • YASUHISA SUZUKI
 • TAKASHI KOJIMA
 • KEIKO MASUGI
 • IKUKO NAGASE
 • KATSUKO SHINGU
 • IHOKO NISHIDA
 • AYA AKASAKA
 • HISAYO SAKATA
 • YOSHIKO TOKUDA
 • YOKO DOI
 • TOYOHIKO NISHIDA
 • HIROTO ONISHI
 • TAKASHI INUYAMA
 • TOSHIHARU YAMAZAKI
 • YUMIKO UENO
 • KEIKO MATSUBARA
 • MASAKO IKAWA
 • YUKI NISHIWAKI
 • YOKO HASEGAWA
 • KAZUMI KURISU
 • MASAAKI NAKI
 • TOMIE HANANOUCHI
 • MARIKO KUMAGAI